Huurvoorwaarden

De huurvoorwaarden om een springkasteel te huren:

 1. Er mogen maximaal 6 kinderen op het springkasteel indien 3x4 en 8 kinderen indien 4x5
 2. Kinderen niet ouder dan 14jaar zijn toegelaten
 3. De kinderen dienen zich te ontdoen van schoeisel alsook scherpe voorwerpen, bril,…
 4. Het springkasteel dient op een vlakke ondergrond, vrij van scherpe objecten geplaatst te worden
 5. Rond het springkasteel moet minimum 1m vrije ruimte behouden worden
 6. Wanneer het springkasteel niet met piketten vastgezet kan worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien om het springkasteel vast te zetten
 7. Het springkasteel mag nooit verplaatst worden zonder de toestemming van de verhuurder
 8. De huurder stelt 1 persoon ter beschikking om het springkasteel te helpen opzetten en om te helpen afbreken. Bij gebreke zal de verhuurder iemand oproepen met een kostprijs van €30/u met een minimum van 1uur
 9. De huurder verleend ten allen tijde vrije toegang aan de verhuurder tot de plaats waar de attractie is opgesteld
 10. De motor mag nooit afgedekt worden
 11. Bij annulatie van het springkasteel zal de huurder 80% van de huurprijs betalen
 12. De huurder voorziet een aansluiting van 220 Volt 16 amp. tot aan de motor
 13. De huurder zal aanwezig zijn bij plaatsing, helpen indien nodig en aanduiden waar de attractie geplaatst zal worden
 14. De huurder is verantwoordelijk voor alle vastgestelde schade
 15. Bij eventuele schade zal deze vergoed worden door de huurder, de verhuurder zal hiervoor een factuur van herstelling voorleggen. Bij niet te herstellen schade zal dit leiden tot een totale schadevergoeding, gelijk aan de nieuwprijs
 16. Bij windkracht 5 of hoger dient de huurder het springkasteel in veiligheid te brengen
 17. ’ s Nachts dient het springkasteel binnen gelegd te worden om schade of diefstal te voorkomen
 18. Bij diefstal zal een schadevergoeding aangerekend worden aan de huurder naar nieuwwaarde van het springkasteel
 19. De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van Davy Vandermeersch
 20. Bij het niet tijdig kunnen ophalen van het springkasteel door de schuld van de huurder zal een schadevergoeding aangerekend worden van €50/ophaalbeurt, €150/dag en dit bovenop de huurprijs. Als hierdoor een schadevergoeding dient betaald te worden aan een volgende klant, zal dit betaald worden door de huurder
 21. Ieder geval van overmacht ontheft de verhuurder van alle aansprakelijkheid en heeft hem het recht alle overeenkomsten en contracten op te zeggen, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder ontstaat
 22. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, hoe dan ook ontstaan, zowel aan de huurder zelf, derden, personen, dieren, materialen, onverschillig of ze zich binnen of buiten de plaats bevinden waar het springkasteel is opgesteld
 23. Ook bij lossen, laden, opzetten of afbreken van het springkasteel kan de verhuurder nooit aansprakelijk gesteld worden voor letsels en schade
 24. De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor alle vorderingen van derden, voortvloeiend uit de uitvoering van de huurovereenkomst
 25. De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het beschadigen, ontbreken, verliezen of verdwijnen van materialen wat ook de oorzaak is, ook bij diefstal, ongeval, brand of overmacht
 26. Het springkasteel dient betaald te worden voor het aanvangen van de huurperiode
 27. De consumptie van drank, eten, kauwgom,… zijn verboden op het springkasteel alsook stiften, potloden,…
 28. Salto’s en ruw spel zijn verboden